Dožinky – slávnostné ukončenie tvrdej práce vrcholí koncom leta. Spoznaj ich pôvod.

Dožinky - obžinky sú slávnostným ukončením žatvy. Žatva bývala pre hospodárov najdôležitejším obdobím roka. Dožinky sa často mylne spájajú s minulým režimom. Ústrednou myšlienkou dožinkových slávností je poďakovanie za úrodu. Žatva bola...