Jánska noc má vraj svoju moc! Odhaľ s nami čaro noci svätojánskej.

Jánska noc v sebe skrýva isté tajomno. Slávi sa v predvečer kresťanského sviatku Jána Krstiteľa. Prírodné živly majú vraj túto noc najväčšiu moc. Svätojánska noc naväzuje na dávne pohanské oslavy letného slnovratu. Od nepamäti bolo toto obdobie...