Traja králi – koniec Vianočného obdobia, začínajú fašiangy

Traja králi - ľudovo tiež Tri krále - je sviatok spadajúci na 6. januára. Na Slovensku je to sviatok cirkevný aj štátny zároveň. Týmto dňom sa končí vianočné obdobie. Tradičný sviatok - Traja králi je u západných kresťanov sviatkom Zjavenia...