Kováč Peter Otruba: Bačovia si vyberali zvonce podľa zvuku

Kováčstvo patrí medzi najstaršie remeslá na svete. Kedysi bol kováč v každej dedine, mal svoju vyhňu a zabezpečoval všetky práce spojené so železom. Neskôr sa začali majstri špecializovať na určitý druh kováčstva a vzniklo celkovo 18 odvetví,...