Október – Mesiac úcty k straším – tradične patrí našim seniorom

Mesiac úcty k straším - október - patrí už tradične starším ročníkom. Je to ich mesiac, kedy o čosi viac vnímame staršiu generáciu. Obce, mestá, školy aj škôlky už pripravujú pre seniorov milé posedenia, besiedky a program. Jeseň života - čas...